тел.: +359889666636
Паркирането в имота се разделя на открито и закрито. В откритите зони за паркиране са предвидени 22 броя паркоместа, от които 9 инвалидни. В зоните за закрито паркиране са предвидени 112 броя паркоместа, от които 5 инвалидни. Сумарно паркирането в имота се равнява на 134 броя паркоместа за автомобили.
ПАРТЕРНИ ПАРКОМЕСТА

ПАРТЕРНИ ПАРКОМЕСТА

ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА

Намерете своя дом