тел.: +359889666636
Паркирането в имота е възможно на открито и закрито. В откритите зони е предвидено паркиране за 49 броя автомобили, от които 10 двойни зависими паркинг системи за паркиране на 20 автомобила и 29 единични паркоместа. В закрития паркинг са предвидени 92 броя паркоместа, от които 24 двойни зависими паркинг системи за паркиране на 48 автомобила и 44 единични паркоместа. Сумарно паркирането в имота се равнява на 141 броя паркоместа за автомобили.
ОТКРИТИ ПАРКОМЕСТА

ОТКРИТИ ПАРКОМЕСТА

ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА

Намерете своя дом

ЕТАП 2 – блок В и Г